KAYBOLAN MESLEKLER
Kaybolan meslekler

Kaybolan meslekler


Araştırmacı Yazar Şükrü Tekin Kaptan, bugün bir çoğumuzun hatırlamadığı kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri kitaplaştırıyor. Bugüne kadar özellikle Denizli kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalara imza atan Şükrü Tekin Kaptan, 350 sayfadan oluşacak "Kaybolan Meslekler" isimli kitabında unutulmaya yüz tutmuş onlarca mesleğe yer verecek.Şükrü Tekin Kaptan'ın verdiği bilgiye göre unutulmaya yüz tutan mesleklerden bazıları şunlar: "Bakırcılık, berberlik, bıçakçılık, bohçacılık, cercilik (Medresede okuyan talebenin Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ülkenin dört bir yanındaki köy ve bucağına dağılarak gittikleri yerlerde Kur'an okumak, vaaz ve nasihat etmek suretiyle hizmetlerine mukabil halka dini öğütler verip namaz kıldırarak veya müezzinlik ederek para, yiyecek ve giyecek almaları hakkında kullanılır bir tabirdir), çanak-çömlekçilik, çancılık, çerçicilik, çıracılık, çilingirlik, çobanlık, çorapçılık (elle örülen), değirmencilik, tellal (bir bilgiyi etrafa duyuran), demircilik, dericilik, destancılık, devecilik, marangoz, dürbüncülük, elekçilik, esansçılık, eskicilik, faytonculuk, fesçilik, fotoğrafçılık (körüklü), fötr şapka ve kalıpçılığı, hallaçlık, hamallık, hasırcılık, hizmetkarlık, ipek böcekçiliği, kahve dövücülüğü, kantarcılık, gündelikçi, karcılık, kaşık-kepçecilik (ağaçtan), katrancılık, keçecilik, kerpiç kesme, kirişçilik, kozacılık, kunduracılık, lehimcilik, limonatacılık, macunculuk, mendilcilik, mestçilik, mühürcülük, nalbantlık, nane-kekik yağcılığı, oymacılık, örmecilik, bekçi, sabunculuk, çam sakızcılığı, salepçilik, sandıkçılık, saraçlık (at takımları, eyer, araba koşumlarıyla deri ve meşinden muhtelif eşya yapan, sırma ve iplik işleyen ve satan kimse), semercilik, sepet ve selecilik, sıvamacılık, sobacılık, suculuk, sülükçülük, süpürgecilik, şalcılık, şerbetçilik, şıracılık, takunyacı, tarakçılık, tenekecilik, terzilik, testi-bardakçılık, tulukçuluk (peynir, pekmez, yağ gibi bazı yiyecek, su, ayran gibi içecek şeylerin muhafazası için ya da yayık olarak kullanılan, önü yarılmadan, bütün olarak yüzülmüş veya torba biçiminde dikilip hazırlanmış hayvan derisi hazırlayan kişi), urgancılık, yamacılık, yemenicilik, yorgancılık, zembilcilik (seleci).

0 Responses